jueves, 29 de noviembre de 2012

JORNADA: "PRESENTACIÓ DEL SECTOR ELÈCTRIC I LES SEVES EXPECTATIVES DE FUTUR"

Aquest dijous 29 de novembre ENERCAT, conjuntament amb Reus Enginyeria i l'Ajuntament de La Selva del Camp, organitza i presenta una jornada sobre el mercat elèctric i les seves perspectives de futur.
L'acte, que s'engloba dins les JORNADES EMPRESARIALS DEL CASTELL, pretén informar de la situació del mercat energètic espanyol i de l'evolució de les tarifes elèctriques. De la mateixa manera, s'indicaran les eines disponibles que tenen les empreses per fer front a l'impacte de la pujada de les tarifes elèctriques i les diferents possibilitats per reduir els costos energètics.

Aquesta jornada s'emmarca dins l'estratègia engegada per ENERCAT per donar a conèixer l'estat actual del mercat energètic global, de les dificultats actuals i futures que presenta aquest sector i dels seus efectes negatius sobre la competitivitat de les empreses. Alhora es pretén mostrar les noves alternatives de gestió basades en l'autoconsum energètic, l'autogeneració lligada al punt de consum i la independència parcial del sector energètic.

Títol de la jornada:
Presentació del Sector Elèctric i les seves expectatives de futur.

Lloc i data de realització:
29 de novembre de 2012, a les 8 del vespre, al Castell del Paborde. La Selva del Camp.

Organitza:
Enercat, Reus Enginyeria i Ajuntament de La Selva del Camp. 

lunes, 7 de noviembre de 2011

CAMPANYA TARIFA ÒTPIMA


Enercat i Grup Carles posem en funcionament el programa TARIFA ÒPTIMA per als nostres clients. En aquest programa, els hi oferim de manera GRATUÏTA, la possibilitat de fer una anàlisi de la situació contractual vigent. 

L’objectiu d’aquest anàlisi és detectar possibles millores del contracte energètic, així com preveure accions d’estalvi que li seran proposades i prèviament valorades. 

Per poder realitzar aquest anàlisi personalitzat és necessari disposar dels últims 12 rebuts de consum elèctric i de gas/gasoil del procés industrial. 

Si esteu interessats poseu-vos en contacte amb nosaltres a:

raulantunez@enercat.com

Telèfon: 938017672

Assessor tarifari: Raúl Antúnez