IL·LUMINACIÓ INDUSTRIAL

Oferim solucions tecnològiques per a cada client

Dispositiu LED sobre carril electrificat

 • La tecnologia Led que utilitza té un rendiment de 124 Lm/W.
 • Disposa de diferents òptiques segons l’ús que se li vulgui donar.
 • Els resultats luminotècnics obtinguts son altament satisfactoris.
 • Garantia de 5 anys i 50.000 hores útils de funcionament.
 • Les lluminàries s’adapten a qualsevol punt del carril (no hi ha interdistància mínima).
 • La lluminària pot ser dimeritzable per regulació.
 • Aquest sistema pot portar instal·lat el sistema d’enllumenat d’emergència..
 • La lluminària pot portar instal·lat un sistema de detecció de moviment.
 • Al ser un sistema lineal, la dissipació del calor és molt més fàcil i segur que altres enllumenats amb tecnologia Led.
 • En aquest cas la temperatura de color del dispositiu és de 4.000K. (Llum Neutre).
 • Es pot arribar a grau de protecció IP-54.
Dispositiu Led sobre carril electrificat
Facilitat en la substitució

Per tal que la seva substitució sigui al màxim àgil possible, facilitar-ne el manteniment i augmentar la flexibilitat del propi enllumenat, s’opta per dissenyar un enllumenat lineal amb carrilera electrificada.

Aquest tipus d’enllumenat, està dissenyat perquè la lluminària estigui instal·lada dins d’un carril electrificat, de manera que no és necessari realitzar l’alimentació entre lluminàries, sinó que únicament s’hagi de preveure el subministrament elèctric del carril en un dels extrems de la nau.
Aquest sistema el fa ideal en instal·lacions existents on es reforma l’enllumenat, ja que facilita molt la substitució dels nous dispositius.

És important que la lluminària es pugui col·locar en qualsevol punt del carril, i no estiguem supeditats a unes distàncies mínimes, ja que aquest fet ens condiciona molt la flexibilitat del sistema.

Carril Led
Alçada de la nau
Les naus que es volen il•luminar, Un dels avantatges que ha de tenir el nou dispositiu, és que la seva lluminària disposi d’una òptica que ajudi a focalitzar el feix lumínic i aconseguir la corba desitjada per cada situació. Aquest és un fet diferencial respecte altres lluminàries Led. Gràcies a les diferents òptiques, podem anar des de 2,5 metres a 16 metres.

Corbes segons la òptica

Intensiva

Intensiva

Extensiva

Extensiva

Molt intensiva

Molt intesiva

Doble asimètrica

Doble asimètrica

Asimètrica

Asimètrica

FINANCEM LA VOSTRA INSTAL·LACIÓ

CASOS D'ÈXIT
Mostrem algun dels nostres projectes

Durant aquests darrers anys, hem realitzat múltiples instal·lacions, tant de substitució d’enllumenats existents com de noves instal·lacions. La substitució més comuna, és la substitució de pantalles fluorescents o també instal·lacions amb campanes industrials.

sector-industrial-cas-exit-enercat

En aquest cas, es va realitzar una la substitució de 2.500 m2 d’enllumenat convencional per un nou enllumenat amb tecnologia Led. Aquestes naus estaven il·luminades amb lluminàries de dos tubs fluorescents convencionals de 58w a 6 metres d’alçada. En aquestes naus s’hi ha instal·lat diferents carrils electrificats amb una lluminària lineal amb una potència efectiva de 54w, per donar un flux lumínic de 460 Lux.

La garantia del sistema instal·lat és de 5 anys.

Dades tècniques:

Valoració econòmica – energètica

dades-tecniques-cas-exit-enercat

sector-retail-cas-exit-enercatEn aquesta botiga, s’ha realitzat la transformació d’uns punts de llum halògens, per un nou punt de llum amb tecnologia Led. Aquest canvi consisteix amb la substitució de 53 punts de llum halògens de 50w per una nova lluminària de 13w de potència efectiva. La carcassa de la lluminària existent és la mateixa l només s’ha substituït tot l’interior per una lluminària Led.

La garantia de la nova lluminària és de 5 anys funcionant les 24 hores del dia.

Potència enllumenat convencional:       7,30 kW
Potència enllumenat Led:                           2,45 kW

La reducció ha estat aproximadament del 67% del consum d’electricitat, caldria afegir l’estalvi en bombetes foses i personal per canviar-les.