Enllumenat a tecnologia LED

Enllumenat a tecnologia LED

Substituir l’enllumenat convencional per l’enllumenat de tecnologia LED és, sens dubte, la gran aposta per tal de reduir el consum elèctric. Però alerta, no tots els dispositius LED són adequats per optimitzar-ne el rendiment.

Avui en dia el mercat ofereix productes amb un rendiment lumínic (quantitat de “llum” que genera) inferior a l’enllumenat convencional. Això vol dir que quan substituïm les làmpades o lluminàries convencionals pels nous dispositius LED, aquests consumeixen menys potència però també generaren menys quantitat de “llum”.

La unitat que ens determina la quantitat de “llum” que genera una font llumínica, tant amb convencional com amb LED, és el Lumen (Lm), i la potència que aquesta font consumeix es diu watt (W). Per tant, si dividim els Lm pels W, obtindrem el rendiment lumínic de la làmpada o lluminària, tant amb convencional com amb LED.

Conèixer el rendiment d’una font és essencial per poder comparar làmpades i/o lluminàries.

A continuació mostrem un exemple on queda clar que la tecnologia LED té més bon rendiment que la làmpada de baix consum, però que si realitzem el canvi, la zona il·luminada tindrà força menys “llum”.

exemple-tecnologia-led-enercat

En el primer cas ens dóna: R=2.150Lm / 33W=65 Lm/w

exemple-lampada-baix-consum-enercat

En el segon cas ens dóna: R=538 Lm / 6W=89 Lm/w

La diferència de rendiment no és gaire notable, per tant haurem de valorar la inversió econòmica de cada dispositiu. La majoria de dispositius LEDS no incorporen les dades Lm i fa molt difícil saber-ne el seu rendiment. Aquest fet ja ens ha de fer pensar que el seu rendiment és inferior al del dispositiu convencional.

Per tant, no és recomanable comprar un dispositiu lluminós (convencional o dispositiu LED) que no ens informi de la quantitat de “llum” que genera (Lm) i la potència que consumeix (W).

Així doncs cal anar amb peus de plom alhora de realitzar la substitució de l’enllumenat ja que, si no instal·lem el dispositiu adequat, correm el risc de que enlloc d’optimitzar el consum estiguem disminuint les nostres prestacions. En definitiva, es tracta de substituir una lluminària obtenint la mateixa quantitat de llum amb un consum més baix.

En aquesta línia actualment, Enercat treballa amb fabricants que desenvolupen dispositius LED de 124 Lm/W i a més disposen de 5 anys de garantia.

Últimes entrades

Categories